RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 2-6 werkdagen,
 • deze termijn gaat in nadat het consulaat de verschuldigde leges op haar bankrekening heeft ontvangen (dit kunnen wij ook regelen)
Mogelijkheden zakenvisum multiple entry geldigheid 1 jaar (max. verblijfsduur 180 dagen)
Benodigdheden zakenvisum
 • visumaanvraagformulier voorzien van 2 originele pasfoto’s
 • geldig paspoort (bij aankomst nog minimaal 1 jaar geldig)
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met daarin aangegeven: volledige naam van de werknemer, functie, reden en lengte van bezoek, contactpersoon in Venezuela en de verklaring dat de persoon in kwestie voor rekening en risico van het bedrijf op reis gaat, en het bedrijf betaling van alle kosten en een retourticket garandeert
 • uitnodigingsbrief van bedrijf uit Venezuela met daarin omschreven: de werkzaamheden en contactinformatie
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • voor in Nederland verblijvende buitenlanders een bewijs van legaal verblijf in Nederland
 • bij de eerste aanvraag kopie uittreksel Kamer van Koophandel, gelegaliseerd met apostille bij de rechtbank (bij een vervolgaanvraag is kopie uittreksel voldoende)
Mogelijkheden werkvisum multiple entry geldigheid 1 jaar
Benodigdheden werkvisum
 • visumaanvraagformulier voorzien van 2 originele pasfoto’s
 • geldig paspoort (minimaal 12 maanden na aanvraag van het visum)
 • gecertificeerd kopie van werkvergunning afgegeven door het Ministerie van Arbeid in Venezuela (dit dient door het inhurende bedrijf geregeld te worden)
 • kopie van de visa-toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie in Venezuela (dit dient door het inhurende bedrijf geregeld te worden)
 • diploma’s of academische graden (hoeven niet gelegaliseerd)
 • bewijs van goed gedrag (mag niet ouder zijn dan 6 maanden). U dient er rekening mee te houden dat een dergelijk aanvraag 2 tot 6 weken kan duren.
 • een gezondheidsverklaring
 • kopie retourticket of reisschema
 • voor in Nederland verblijvende buitenlanders een bewijs van legaal verblijf in Nederland
Bijzonderheden het is mogelijk dat u door de consul voor een interview wordt uitgenodigd.