RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 2 - 3 werkdagen.
 • elektronische uitnodiging moet wel al op het consulaat zijn
Mogelijkheden volgens uitnodiging, door zakenrelatie via het ministerie van buitenlandse zaken in Riyad aan te vragen.
Benodigdheden zakelijk
 • visumaanvraagformulier voorzien van 1 originele pasfoto 5x5cm met een witte achtergrond. Let op dat bij het invullen van het aanvraagformulier onder het kopje "Name and address of company or individual in the Kingdom" het volledige adres, inclusief het telefoonummer in Saoedi-Arabië wordt ingevuld
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • kopie paspoort
 • uitnodigingsbrief (elektronisch) verzonden vanuit Saoedi-Arabie (zakenrelatie dient dit via het ministerie van buitenlandse zaken in Riyadh te verzorgen). Deze brief dient bij visumaanvraag op het consulaat aanwezig te zijn (in deze uitnodiging staat ook voor welk visum men in aanmerking komt) + kopie trade license
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf gericht aan de ambassade Van Saoedi-Arabië, het volledige adres en de functie van de aanvrager dient daarin vermeld te worden.    gelegaliseerd door de Kamer van Koophandel OF een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel  in combinatie met de origineel getekende garantiebrief (beide niet ouder dan 30 dagen)
 • buitenlandse paspoorthouders: uittreksel BRP niet ouder dan 30 dagen.
Bijzonderheden
 • wij kunnen de afspraak bij het visumcentrum voor u regelen.
  Daarvoor zijn de volgende gegevens benodigd: kopie paspoort, kopie uitnodiging, huisadres, tel.nr., huidige functie, burgerlijke staat, datum/tijd die schikt voor de afspraak (werkdagen, tussen 9 en 12.30)
 • wij kunnen het visum ook voor u ophalen, hiervoor moet u de originele afhaalbon (kwitantie) en  authorisation letter (geen fax of email) bij ons aanleveren
 • voor reizigers die over land de grens over willen moet in de uitnodiging (I-nummer) "overland" vermeld worden
 • verlengen van het verblijf moet ter plaatse geregeld worden
 • er mogen geen stempels van Israël in het paspoort staan
 • de ambassade weigert visa af te geven in zgn. "tweede paspoorten", d.w.z. in paspoorten afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die naast het eigenlijke paspoort gebruikt worden