RM Express
Printen

Voor een visum is soms een [gelegaliseerde] Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Justis [https://justis.nl/], de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de enige instantie in Nederland die VOG-aanvragen beoordeelt en VOG’s afgeeft. Een VOG vraagt u online rechtstreeks aan bij Justis, of schriftelijk via de gemeente.

Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden de VOG-aanvraag voor u op te starten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Vraag uw VOG altijd aan bij de overheid: hiermee bespaart u onnodige extra kosten, variërend van €10 - €100.

Het lukt bij een VOG-aanvraag voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. In dat geval kunt u het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen [VOG NP]  zelf invullen. U moet er dan nog wel een bevestiging of document van de organisatie die de VOG wil hebben bijdoen waarin staat dat de VOG wordt verlangd. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een e-mail of een relevante internetpagina. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

In de meeste gevallen moet u de aanvraag op afspraak indienen bij de afdeling Burger-/ Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Wanneer u niet in staat bent zelf de aanvraag in te dienen mag een ander dit namens u doen. Voeg een machtigingsbrief bij de aanvraag, die door zowel u als de gemachtigde is ondertekend. Ook moet u kopie van een geldig paspoort of ID-kaart van de gemachtigde bijvoegen.
Bij een aantal gemeentes is het mogelijk de aanvraag digitaal in te dienen. U dient dan wel te beschikken over een DigiD, een bank welke bij het iDEAL-systeem is aangesloten en een geldig e-mailadres.

Indien u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) en geen Nederlands postadres heeft, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Stuur het aanvraagformulier [VOG niet ingezetenen] met alle bijbehorende bijlagen [pdf-documenten] in één e-mail naar: vog.np.rni@justis.nl [maximaal 10MB]. De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

Voor legalisatie moet de VOG vervolgens bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) van Buitenlandse Zaken en betreffende ambassade worden aangeboden. Of in het geval van een land dat bij het apostilleverdrag is aangesloten naar de Rechtbank.

N.B. De VOG bevat onderaan een Engelstalige samenvatting en hoeft dus nooit “vertaald” te worden!