RM Express
Printen
Aanvraagtermijn
 • behandeling 8-11 werkdagen
 • zakelijk spoedprocedure mogelijk met brief van uitnodigende partij in het Russisch, gericht aan het consulaat, met reden van urgentie, evenals een vliegticket. Behandeling 1-4 werkdagen
 • toeristisch spoedvisum is niet mogelijk
Mogelijkheden
 • zakelijk: multiple entry: volgens uitnodiging van ministerie via zakenrelatie aangevraagd of uitnodigingsbrief van zakenrelatie**.
Benodigdheden
 • 1 visumaanvraagformulier (met 1 pasfoto erop geplakt op de aangegeven plaats). De pasfoto mag max. drie maanden oud zijn.
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • verzekeringsbewijs (NL of EN) met data overeenkomend met het aan te vragen visum of langer. Uitgegeven op een Nederlands adres! Dit mag een ziektekosten- of reisverzekering zijn. De verklaring/polis moet uw naam bevatten met daarop duidelijk aangegeven: ook geldig voor “de Russische Federatie” of Werelddekking (Buitenlanddekking voldoet niet). Het gaat niet om de dekking maar om de verklaring van de verzekeraar dat“ de verzekering geldig is in de Russische Federatie”. GEEN toevoegingen (bv tot de Oeral) of andere benamingen voor Rusland zijn toegestaan. Indien dit niet op de voorkant van uw polisblad staat, dient u een aparte verklaring van uw verzekeraar bij te sluiten. Verwijzingen naar bijlagen, polisvoorwaarden of pasjes worden helaas niet geaccepteerd.
 • voor alle buitenlandse paspoort houders (m.u.v. Duitsland, Italië en Frankrijk) is een bewijs van inschrijving in Nederland vereist. (kopie uittreksel van de gemeente, kopie verblijfsvergunning of werkgeversverklaring).
Toeristisch
 • een door het hotel of reisorganisatie afgegeven bevestiging en voucher. (let op: de geldigheid van het visum is maximaal de termijn in de hoteluitnodiging! ) met de aantekening dat alles betaald is: FULLY PAID op de voucher. Het hotel dient geregistreerd te zijn bij het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou en in het bezit te zijn van een daarvoor speciaal referentienummer. Dit nummer moet op de bevestiging staan. let op: de geldigheid van het visum is maximaal de termijn in de hoteluitnodiging! Bovendien dient het visum minimaal 14 dagen voor het vertrek naar Rusland ingediend te zijn).
 • nb: zo nodig kunnen wij een uitnodiging voor u regelen.
 • voor privébezoek: schriftelijke verklaring (i.p.v. hotelvoucher) van de burger van de Russische Federatie op naam van het hoofd van de consulaire afdeling over de gezamenlijke reis naar Rusland met zijn/haar gezinsleden, welke buitenlandse burgers zijn. Aanvullende eisen.
  Voor minderjarige kinderen internationaal geboortebewijs en kopie paspoort beide ouders bijvoegen.
Zakelijk
 • uitnodiging
 • OF uitnodiging door het Ministerie van Buitenlandse Zaken direct per telex gestuurd naar het Consulaat te Den Haag. De zakenrelatie dient dit te regelen en het telexnummer door te geven.
 • OF een brief via fax of e-mail vanuit Rusland met de volgende gegevens:
  - voor diegene die wordt uitgenodigd: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, nummer van het identiteitsbewijs, tijdstip en doel van de reis, aantal inreizen
  - voor diegene die uitnodigt: voor- en achternaam, geboortedatum en adres of
  - voor de rechtspersoon, onderneming of organisatie die uitnodigt: volledige naam en adres, inclusief functie en handtekening van diegene die de uitnodiging ondertekent (een directeur of CEO, handtekeningen van middenmanagement worden niet geaccepteerd) en gestempeld  zijn (rond stempel) 
  Bovendien is nog nodig het wettelijk voorgeschreven registratienummer en het individuele belastingnummer (INN) van het uitnodigende bedrijf.
 • Bij aanvraag van een multiple entry jaarvisum moet een kleurenkopie van het vorige visum worden bijgevoegd. Tevens moet op het aanvraagformulier het hele jaar als reis worden aangegeven. M.a.w. is de eerste reis is van 15 augustus tot 20 augustus dan moet op het formulier vermeld worden. Van 15 augustus 20.. t/m 14 augustus 20..
Bijzonderheden
 • heeft u twee paspoorten waarvan in één een geldig visum staat, moet u dit meegeven zodat het "oude" visum geannuleerd kan worden.
 • tijdens het binnenkomen van de Russische Federatie is het verplicht voor een buitenlandse burger om een immigratiekaart te verkrijgen en in te vullen, aan te bieden aan de ambtenaar aan de grens
 • voor verlenging van een visum dient u in het bezit te zijn van een nieuwe uitnodiging, die u samen met het oude visum bij het Consulaat inlevert.
 • **Voor een zakelijk multiple: De zakenpartner dient per persoon een uitgebreide uitnodigingsbrief te maken. Daarin moet staan: *volledige naam, *geboortedatum, *paspoortnummer, *tot wanneer het paspoort geldig is ( moet na aanvraag nog minimaal 2 jaar geldig zijn), *wat men daar gaat doen en *wat men er de afgelopen tijd heeft gedaan, *met wie men evt. toekomstige afspraken heeft en waarom men er zou moeten zijn (vooral het waarom is heel belangrijk) * dat de aanvraag bedoeld is voor een multiple –jaarvisum, bij de aanvraag voor een jaarvisum dienen ook de datums van/tot wanneer deze geldig zou moeten zijn te worden aangegeven (bv.01-04-2021 t/m 31-03-2022). **voor diegene die uitnodigt: voor- en achternaam, adres of *voor de rechtspersoon, onderneming of organisatie die uitnodigt: volledige naam en adres (inclusief functie en handtekening van diegene die de uitnodiging ondertekent). Bovendien is nog nodig het wettelijk voorgeschreven registratienummer en het fiscale identificatienummer van het uitnodigende bedrijf. **Alles in het Russisch !!! *De brief moet voorzien zijn van een stempel van het aanvragende bedrijf.