RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn behandeling duurt 5 werkdagen
Benodigdheden
 • visumaanvraagformulier voorzien van 1 originele pasfoto
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • kopie paspoort
 • kopie van een vluchtschema of een uitdraai van het e-ticket
 • reisschema waarop per dag alle activiteiten staan en de tijdstippen waarop deze plaatsvind
 • kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager (niet ouder dan een maand)
 • gezondheidsformulier
 • kopie van het gele koorts certificaat is vereist indien de reiziger in reist vanuit een risicoland
Bijzonderheden
 • ambassade in Brussel
 • op een aantal luchthavens is het mogelijk een visum bij aankomst te verkrijgen:
  Jackson's International Airport, Daru, Wutung (Vanimo), Kagamuga Airport Mount Hagen