RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn behandeling duurt 6 - 10 werkdagen
Mogelijkheden multiple entry geldig 3 maanden vanaf afgifte, maximale verblijfduur 3 maanden
Benodigdheden
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
 • 1 pasfoto
 • originele betalingsbewijs voor de online betaling
 • reserveringsbewijs van de afspraak
 • visumaanvraagformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend
 • uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 • bewijs van inkomen (recente salarisstrook of ander bewijs van inkomen/vermogen, kopie creditcard)
 • bewijs van inenting tegen gele koorts (prik moet minimaal14 dagen van te voren zijn uitgevoerd)
 • boekingsverklaring of vluchtschema
Privébezoek
 • een door het gemeentehuis gelegaliseerde uitnodiging
Zakelijk
 • uitnodigingsbrief van bedrijf uit Ivoorkust (mag gefaxed),
 • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf