RM Express
Printen
Aanvraagtermijn behandeling duurt 5 – 10 werkdagen
Mogelijkheden multiple entry, geldig tot 1 jaar na afgifte; maximaal verblijf 30 dagen
Benodigdheden
 • online-formulier met 1 pasfoto (VOLLEDIG, IN HET ENGELS, FOUTLOOS EN MET HOOFDLETTERS INGEVULD) met twee referenties, Inclusief persoonsnamen en telefoonnummers. Geen afkortingen gebruiken. De vragen: reden van de reis en referenties zorgvuldig beantwoorden. De ambassademedewerkers nemen contact op met de referent en checken ook de reden van de reis. Zie ook bij bijzonderheden!
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • kopie van het paspoort, nog minimaal 6 maanden geldig
 • 1 pasfoto
 • kopie vaccinatieboekje gele koorts
 • kopie retour ticket / boekingsbevestiging
 • kopie hotelboeking
 • houders van een buitenlands paspoort dienen een originele verblijfsvergunning of Internationaal Uittreksel BRP bij de aanvraag te voegen
Bezoek aan familie/vrienden
 • een persoonlijke uitnodiging met daarbij een kopie van het paspoort van de uitnodigende partij.
Studenten
 • dienen een brief van het instituut mee in te dienen
 • bij multiple entry ook de reden voor de bezoeken opnemen en bij aanvraag voor 6 maanden ook de redenen voor dit verzoek.
Toeristisch
 • hebben hotelreservering nodig,
 • beroep en werkgever invullen
 • één van de te noemen referenties mag het hotel zijn
Zakelijk
 • een aan de ambassade gerichte in het Engels gestelde garantiebrief van het Nederlandse bedrijf, waarin te bezoeken relaties, de reden van het bezoek en de garantieverklaring zijn opgenomen.
 • uitnodigingsbrief vanuit Ghana (mag gemaild)
 • extra formulier zakenvisum
Bijzonderheden
 • Let wel op dat U het formulier compleet online invult. Er moeten twee adressen in Ghana zijn ingevuld met telefoonnummers. Wanneer u een visum aanvraag indient voor een zakelijke reis of voor vrijwilligerswerk, dan moet de eerste referentie op het aanvraagformulier de contactpersoon zijn die op de uitnodiging vermeld staat. Ook  de "Intended length of stay" wordt vaak niet ingevuld, maar het moet wèl. Na het invullen mag er niets met pen bijschrijven, alleen de handtekening. Als U tijdens het invullen een typefout maakt moet u NIET de backspace gebruiken om te corrigeren. Nadat U het aanvraagformulier hebt ingevuld en verzonden ("submitted") krijgt U een email. Deze email bij de aanvraag voegen en meesturen.
 • multiple entry alleen vanaf tweede visum
 • bij multiple entry ook de reden voor de bezoeken opnemen en bij aanvraag voor 6 maanden ook de redenen voor dit verzoek.
 • het consulaat behoud zich het recht voor om een garantiebrief van uw zakenpartner in Ghana te vragen