RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn behandeling duurt 9 werkdagen
Mogelijkheden multiple entry geldig 6 maanden vanaf afgifte
Benodigdheden
  • 2 visumaanvraagformulier, ingevuld in hoofdletters
  • 2 originele pasfoto’s
  • geldig paspoort (minimaal 1 jaar na afloop van het visum)
  • kopie paspoort
  • vaccinatieboekje: gele koorts
  • uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
  • Uitnodiging - van het hotel, gelegaliseerd
Toeristisch bankafschrift of recent loonstrookje
Zakelijk
  • uitnodigingsbrief van bedrijf in Congo Kinshasa (mag gefaxed), gelegaliseerd door Congolees Ministerie van Buitenlandse zaken,gemeentehuis of een notaris aldaar
  • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf
Bijzonderheden ambassade in België