RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 9 werkdagen
 • zakelijk kan 1 - 6 maanden duren
Mogelijkheden multiple entry geldig 6 maanden vanaf afgifte
Benodigdheden
 • 2 visumaanvraagformulier, ingevuld in hoofdletters
 • 2 originele pasfoto’s (witte achtergrond)
 • geldig paspoort (minimaal 1 jaar na afloop van het visum)
 • kopie paspoort (eerste twee pagina's)
 • vaccinatieboekje: gele koorts (max. 5 jaar oud)
 • uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 • personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse: VOG
Toeristisch
 • bankafschrift of recent loonstrookje
 • uitnodiging van privé persoon, hotel of reisorganisatie in Congo Kinshasa (mag gefaxed), gelegaliseerd door Congolees Ministerie van Buitenlandse zaken.
 • de uitnodiging van een privé persoon moet vergezeld gaan met een kopie van het identiteitsbewijs en evt. dienstkaart.
Zakelijk
 • uitnodigingsbrief van bedrijf in Congo Kinshasa (mag gefaxed), gelegaliseerd door Congolees Ministerie van Buitenlandse zaken,gemeentehuis of een notaris aldaar
 • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf
Bijzonderheden ambassade in België