RM Express
Printen
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 4 werkdagen
 • spoed 2 werkdagen
Mogelijkheden
 • single entry geldigheid 3 maanden
 • double entry geldigheid 6 maanden
 • multiple entry geldigheid 1 jaar
Benodigdheden
 • ingevuld en uitgeprint online aanvraagformulier (volg de  Step-by-Step Guide). Bij vraag 1&2 yes "By visiting the Visa Center" aanvinken. Let op er moet een pasfoto met lichte achtergrond & zonder bril worden geüpload, de originele foto moet met de aanvraag meegestuurd worden. Na invullen, uitprinten en ondertekenen van het eerste en laatste blad de eerste pagina naar ons mailen , tezamen met het opdrachtformulier. Let op: bij aanvragen na 17-12-2019 moet u in een aantal gevallen de eerste keer zelf naar het CVASC om de aanvraag in te dienen. Indien gewenst kunnen wij uw visum ophalen, nadat u het ophaalbriefje aan ons heeft opgestuurd.
 • geldig paspoort, bij aanvraag nog 6 maanden geldig.
 • kopie informatiepagina paspoort
 • vluchtboeking of kopie E-ticket
 • hotelboeking of bewijs van verblijfplaats
 • ondertekend toestemmingsformulier voor de verwerking van persoons- en biometrische gegevens
 • Health Declaration Form for Visa Application
 • kijk ook bij : Aantoonbare financiële zekerheid

 • personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse : kopie verblijfsvergunning of Internationaal Uittreksel BRP [max. 3 maanden oud], werkgeversverklaring (Engelstalig), studentenverklaring of ander bewijs van legaal verblijf in Nederland.
  Voor een aantal nationaliteiten zijn afwijkende / aanvullende eisen.
 • voor voormalige Chinese paspoorthouders, een kopie van het Chinese paspoort of vorig Chinees visum. Voor aanvragen met een vernieuwd Nederlands paspoort een kopie van het vorige paspoort en indien aanwezig van de Chinese visa. Indien de namen in het huidige paspoort niet overeenkomen met die in het vorige paspoort moet een officiële document met de naamswijziging overlegd worden
 • aanvragers met Chinese ouder(s): voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden.
 • onlangs genaturaliseerde reizigers: reizigers die na 1 januari 2015 de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, dienen bovendien een kopie van de identificatiepagina van het paspoort uit hun voormalig land van burgerschap te verstrekken
 • minderjarige kinderen internationale geboorteakte
 • minderjarige kinderen, die zonder hun ouders of met één ouder reizen, moeten beide ouders of wettelijke voogd schriftelijk toestemming geven tezamen met een kopie van hun paspoort en de internationale geboorteakte van het kind.
 • geadopteerde kinderen: internationale geboorteakte & adoptiedocumenten van het kind
Toeristisch [L]
 • hotelboeking OF een “Invitation Letter for Tourist” afgegeven door een officiële Chinese instantie of persoon verblijvend in China.
 • reisschema. Dit mag ook een begeleidende brief van de reiziger zijn. Hierin moet een globale reisomschrijving gegeven worden. De reizigersnaam (zoals vermeld in het paspoort) moet hierin vermeld worden. Deze brief dient in het engels opgesteld te worden
 • voor een double entry: bewijs van tweede entry, bijvoorbeeld door vlucht/ reisschema en indien van toepassing schema van rondreis
 • indien twee of meer personen dezelfde werkgever hebben eist de ambassade een verklaring van de werkgever (Engelstalig, op officieel papier) waarin staat dat het een strikt persoonlijke/toeristische reis betreft, die niets met het werk te maken heeft
 • backpackers:
 • reisplan (met begeleid schrijven in het Engels waarom je naar China wilt)
 • bewijs van de eerste vier overnachtingen, bij een reis langer dan 4 weken moeten alle overnachtingen aangetoond worden
 • cruisetoeristen waarbij meerdere plaatsen worden aangedaan
 • reisschema en brief van de reisorganisatie waarin aangegeven wordt dat men wegens deelname aan de cruise een multiple visum nodig heeft.
Uitwisseling, bezoeken, studiereis [F]
 • uitnodiging vanuit China met daarin uitgebreide omschrijving van genodigde en uitnodiger, relatie tussen beide partijen, aankomst- en vertrekdatum, doel van de reis, de te bezoeken plaatsen, financiële garantstelling, en indien mogelijk voorzien van stempel
 • kopie van Chinese ID of kopie paspoort en verblijfsvergunning van de uitnodigende partij of indien het om een bedrijf gaat kopie Business License of officiële vergunning of registratie document van de uitnodigende partij.
Transit [G]
 • ticket (vliegtuig, trein, boot) op datum naar de volgende bestemming
 • voor toeristen is er een 72-uurs visa-vrij-transit mits een visum voor het volgende (derde) land en vliegtickets kunnen worden overlegd op: Beijing Capital International Airport, Shanghai Hongqiao International Airport & Pudong International Airport, Guangzhou Baiyun International Airport, Chengdu Shuangliu International Airport, Chongqing Jiangbei International Airport, Shenyang Xianshan International Airport, Dalian Zhoushuizi International Airport,Hangzhou Xiaoshan International Airport, Guilin Liangjiang Airport, Kunming Changshui International Airport, Xi'an Xianyang International Airport, Xiamen Gaoqi International Airport, Harbin Taiping International Airport, Wuhan Tianhe International Airport & Tianjin Binhai International Airport
 • Let op: informeer eerst bij de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt of u zonder visum aan boord mag (er zijn maatschappijen die u zonder visum toegang tot het vliegtuig weigeren)
Studenten [X]
 • voor een studie korter dan 180 dagen (X2)
 • origineel en kopie toelatingsbewijs afgegeven door een school of instelling
 • origineel en kopie formulier JW201 of JW202 afgegeven door de Chinese autoriteiten
 • voor een studie langer dan 180 dagen (X1)
 • binnen 30 dagen na aankomst dient een verblijfsvergunning aangevraagd te worden bij de lokale autoriteiten
Familiebezoek aan personen werkzaam/studerend in China of andere privéaangelegenheden [S]
 • voor een verblijf korter dan 180 dagen (S2)
 • uitnodiging vanuit China met daarin uitgebreide omschrijving van genodigde en uitnodiger, relatie tussen beide partijen, aankomst- en vertrekdatum, doel van de reis, de te bezoeken plaatsen, financiële garantstelling
 • kopie van Chinese ID of kopie paspoort en verblijfsvergunning van de uitnodigende partij
 • voor privéaangelegenheden: documentatie welke het doel/aard van de reis weergeeft
 • voor een bezoek aan een aldaar verblijvende ouder: moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven tezamen met een kopie van hun paspoort en de internationale geboorteakte van het/de kind(eren)
 • geboorteakte, huwelijksakte of bewijs van verwantschap van de reiziger met de uitnodigende partij
 • voor adoptie: adoptiepapieren en "Notice of traveling to China for adoption" of "Letter of seeking confirmation from adoptier"
 • voor een verblijf langer dan 180 dag (S1)
 • binnen 30 dagen na aankomst dient een verblijfsvergunning aangevraagd te worden bij de lokale autoriteiten
Familiehereniging of bezoek aan familie met permanente verblijfsvergunning [Q]
 • voor een verblijf korter dan 180 dagen (Q2)
 • uitnodiging van een Chinees staatsburger of buitenlands ingezetene met permanente verblijfsvergunning voor China
 • kopie van Chinese ID of kopie paspoort en verblijfsvergunning van de uitnodigende partij
 • voor een bezoek aan een aldaar verblijvende ouder: moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven tezamen met een kopie van hun paspoort en de internationale geboorteakte van het/de kind(eren)
 • geboorteakte, huwelijksakte of bewijs van verwantschap van de reiziger met de uitnodigende partij
 •  voor een verblijf langer dan 180 dagen (Q1)
 • binnen 30 dagen na aankomst dient een verblijfsvergunning aangevraagd te worden bij de lokale autoriteiten
Werknemer of uitvoerende commerciële werkzaamheden [Z]
 • originele officiële uitnodiging via de Chinese autoriteiten, een zogenaamde Visa-Notification, afgestempeld door lokale overheid of het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • evenals één van de volgende documenten:
 • licentie buitenlandse werknemer: toestemming dat het bedrijf in China buitenlandse werknemers mag aantrekken. Deze toestemming moet door het Chinese bedrijf worden aangevraagd bij het Ministerie van Arbeid in China
 • Foreign Expert Work Permit afgegeven door het ministerie in China
 • uitnodiging voor Foreigners for Offshore Petroleum Operations in the People's Republic of China afgegevendoor CNOOC
 • registratiecertificaat van vertegenwoordiging van buitenlandse onderneming afgegeven door lokale overheid
 • toestemming voor commerciële werkzaamheden afgegeven door Chinese overheidsinstantie voor Culturele Zaken
 • binnen 30 dagen na aankomst dient een verblijfsvergunning aangevraagd te worden bij de lokale autoriteiten
Journalisten [J]
 • voor een verblijf korter dan 180 dagen (J2)
 • de aanvrager dient vooraf contact op te nemen met de persafdeling van de Chinese Ambassade of relevante persautoriteit in China om de benodigdheden te bespreken.
 • voor cameramensen/journalisten gelden strenge eisen en kan de visumaanvraag soms tot 1 maand duren. De volgende documenten kunnen gevraagd worden:
 • originele officiële uitnodiging via de Chinese autoriteiten (met de exacte naam van de aanvrager), afgestempeld door de Pers- Informatieafdeling van het Chinese Ministerie van Buitenlandse zaken, een overheidsinstantie dient deze uitnodiging te verzorgen.
 • uitnodigingsbrief van de geïnterviewde(n)
 • uitgebreid Curriculum Vitae (opleiding, bedrijfservaring enz.in het engels vertaald) ondertekend door de manager
 • kopie perskaart
 • bedrijfsprofiel van de Nederlandse onderneming in het Engels opgesteld (aantal werknemers, hoe lang bedrijf bestaat, aard van de bedrijfsactiviteiten enz.)
 • volledig ingevulde apparatuurlijst, met 3 kopieën
 • uitvoerige beschrijving van de activiteiten in China die per dag of liefst nog per uur uitgevoerd worden, ook in het Engels vertaald.
 • reisschema met zowel aankomst vlieghaven als vlieghaven van vertrek.
 • voor een verblijf langer dan 180 dagen (J1)
 • binnen 30 dagen na aankomst dient een verblijfsvergunning aangevraagd te worden bij de lokale autoriteiten
Zakelijk [M]
 • voor zakelijke reizigers geen vluchtboeking [kopie E-ticket], hotelboeking of bewijs van verblijfplaats meer nodig !!!

 • single of double entry: uitnodigingsbrief van bedrijf uit China met officieel stempel en handtekening van de vertegenwoordiger van het bedrijf aldaar (voor een double dienen beide bezoekdata vermeld te worden) plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van iedere reis
 • KvK-uittreksel (Business License) van het uitnodigende bedrijf, indien het een universiteit of ziekenhuis betreft hoeft dit niet aangeleverd te worden

  werkgeversverklaring (Engelstalig) welke:
 • is afgegeven op briefpapier van het bedrijf
 • functie/titel van de reiziger bevat
 • contact gegevens van het bedrijf en ondertekende bevat
 • startdatum van het contract bevat
 • het salaris van de reiziger aangeeft

  zelfstandig ondernemers moeten bewijs aanleveren met:
 • uittreksel van Kamer van Koophandel (engelstalig)
 • bewijs van laatste BTW betaling
 • indien u een double entry 6 maanden wenst, dan moet tussen de eerste en tweede entry meer dan 3 maanden zitten (anders krijgt u een double entry voor 3 maanden).
 • multiple entry: officiële uitnodiging van van bedrijf uit China met daarin minimaal 3 reisdata + officieel stempel en handtekening van de vertegenwoordiger van het bedrijf aldaar, voor een multiple dienen alle bezoekdata vermeld te worden, plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van iedere reis
 • paspoort - 6 maanden geldig, na verloop van visum, 2 lege pagina's + kopie
 • kopieën van 3 oude visa
 • De ambassade vereist een aantal extra documenten voor zakelijke en toeristische reizigers die naar de provincie Xinjiang gaan. Bekende reisdoelen in deze noordwestelijke provincie zijn de steden Urumqi, Kashgar (Kashi), Tulufan en Hami.
 • Een Visa Notification Letter. Dit is een officiële uitnodiging.
 • Voor een zakenvisum dient deze afgegeven te worden door de Immigratiedienst in China.
 • Voor toeristen dient de VIsa Notification Letter afgegeven te worden door de lokale reisagent.
 • Het gehele reisschema/-programma afkomstig van de lokale (reis-)agent
 • Een bankafschrift dat een saldo van minimaal € 500 toont.
Personeel vliegtuig, trein en schepen, bestuurders van motorvoertuigen en vergezellende gezinsleden [C] garantiebrief van de vervoersmaatschappij of uitnodiging van een Chinese instantie
Aantoonbare financiële zekerheid
 • voor reizigers die een baan hebben is er een werkgeversverklaring(Engelstalig) benodigd welke:
 • is afgegeven op briefpapier van het bedrijf
 • functie/titel van de reiziger bevat
 • contact gegevens van het bedrijf en ondertekende bevat
 • startdatum van het contract bevat
 • het salaris van de reiziger aangeeft

  voor studenten die naar China reizen is een verklaring (Engelstalig) van de school benodigd die:
 • is afgegeven op briefpapier van de school
 • aangeeft welke studie wordt gevolgd
 • contact gegevens van de school en ondertekende bevatten
 • startdatum en einddatum bevat van de opleiding
 • registratie datum op de school bevat
 • aangeeft wat de reden van de reis naar China is

  zelfstandig ondernemers moeten bewijs aanleveren met:
 • uittreksel van Kamer van Koophandel (Engelstalig)
 • bewijs van laatste BTW betaling

  voor reizigers die gepensioneerd zijn
 • moet een bankafschrift met inkomen van AOW/pension worden aangeleverd

  voor reizigers zonder baan of huisman/huisvrouw
 • een bankafschrift met zichtbaar banksaldo (minimaal 3000 euro)

  voor deelnemers aan grote "sport"-evenementen
 • KvK-uittreksel (Business License) van het organiserende bedrijf
Bijzonderheden
 • men moet inreizen voor het verstrijken van de vervaldatum (= date of expiry) en mag dan nog blijven voor de periode die in het visum vermeld staat (duration of stay (30/60/90 dagen))
 • er wordt geen visum afgegeven op een noodpaspoort
 • Hong Kong en Macau behoren voor wat betreft visa niet bij de rest van China. Elke grensoverschrijding van Hong Kong naar China kost een entry (voor Amsterdam-Beijing-Hong Kong-Beijing–Amsterdam is dus een dubbel entry visum nodig

M.i.v. 17/12/2019 dient iedere aanvrager van een Chinees visum in Nederland via het Chinese Visa Application Service Center (CVASC / China Provider) minstens 1x per 5 jaar in persoon bij het CVASC te verschijnen om vingerafdrukken af te geven. Hiervan zijn vrijgesteld:

 • Personen jonger dan 14 jaar of ouder dan 70 jaar
 • Houders van diplomatieke paspoorten en personen die zijn vrijgesteld op grond van bilaterale overeenkomsten
 • Personen die een Chinees visum aanvragen met hetzelfde paspoort en wiens vingerafdrukken in de afgelopen 5 jaar zijn verzameld bij het CVASC! (het biometrische visum moet bij aanvraag in hetzelfde paspoort worden getoond) Dit betekent dat vingerafdrukken welke in de afgelopen jaren reeds zijn afgeven bij aankomst op vliegveld niet meetellen. En ook dat bij een aanvraag met een nieuw paspoort men zich opnieuw bij het CVASC moet melden.
 • Mensen die vingerbeperkingen hebben of die om andere redenen geen vingerafdrukken van alle 10 vingers kunnen laten maken.

Dit betekend ook dat wij [indien van toepassing]  de komende periode uw "eerste" aanvraag niet meer voor u kunnen inleveren. Wel kunnen we evt. het visum voor u ophalen en op de gewenste manier retourneren.

Daarnaast bieden wij u uiteraard de mogelijkheid om, voordat u naar het CVASC afreist, het volledige dossier aan ons te mailen. Zodat wij het voor u kunnen nakijken op evt. onjuiste of onvolledige aanvullende documenten.