RM Express
Printen
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 4 werkdagen
Mogelijkheden
 • single entry geldigheid 3 maanden
 • double entry geldigheid 6 maanden
 • multiple entry geldigheid 6 maanden
Benodigdheden
 • visumaanvraagformulier, 1 pasfoto opplakken + 2 losse pasfoto's aanleveren
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
 • voor minderjarige kinderen moet er een kopie van de geboorteakte worden bijgevoegd en een verklaring door beide ouders ondertekend.
Toeristisch
 • extra tourist decl. form invullen
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • uitnodiging met kopie paspoort/ID  of hotelreservering
Zakelijk
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • uitnodigingsbrief van bedrijf uit Bangladesh
 • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf
 • visitekaartje
Bijzonderheden
 • als een multiple entry is gewenst, dan moet dat zowel in de uitnodiging als in de garantiebrief staan
 • als er “project” in de uitnodiging staat, moet er ook een brief van het ministerie komen waar het project onder valt
 • voor een “ngo visum” is ook een brief van het ‘ngo affairs bureau’ in Dhaka verplicht
 • als de reden van bezoek “business discussions”, “visiting clients” of “purchasing goods” is, dan is een uitnodiging van het bedrijf in Bangladesh voldoende
 • niet-Nederlanders dienen een originele verblijfsvergunning of bewijs inschrijving Gemeente te overleggen
 • visum te gebruiken binnen 3 maanden na afgifte