RM Express
Printen
Aanvraagtermijn behandeling duurt 4 werkdagen
Mogelijkheden
 • single entry geldigheid 3 maanden
 • double entry geldigheid 6 maanden
Benodigdheden
 • visumaanvraagformulier voorzien van 3 originele pasfoto’s
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
Toeristisch
 • extra tourist decl. form invullen
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • uitnodiging
 • een werkgeversverklaring. In deze brief, op bedrijfsbriefpapier van de werkgever, moet o.a. de functienaam en de taakomschrijving van de reiziger vermeld worden.
Zakelijk
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • uitnodigingsbrief van bedrijf uit Bangladesh
 • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf
 • visitekaartje
Bijzonderheden
 • als een multiple entry is gewenst, dan moet dat zowel in de uitnodiging als in de garantiebrief staan
 • als er “project” in de uitnodiging staat, moet er ook een brief van het ministerie komen waar het project onder valt
 • voor een “ngo visum” is ook een brief van het ‘ngo affairs bureau’ in Dhaka verplicht
 • als de reden van bezoek “business discussions”, “visiting clients” of “purchasing goods” is, dan is een uitnodiging van het bedrijf in Bangladesh voldoende
 • niet-Nederlanders dienen een originele verblijfsvergunning of bewijs inschrijving Gemeente te overleggen
 • visum te gebruiken binnen 3 maanden na afgifte