RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn behandeling duurt +/- 4 weken
Benodigdheden
 • 1 aanvraagformulier,
 • 2 pasfoto’s (kleur)
 • geldig paspoort (tot 6 maanden na verblijf) - 3 lege pagina's.
 • originele uitnodiging vanuit Angola met daarin persoonsgegevens, reden van bezoek, volledige bedrijfsadres en emailadres van de uitnodigende partij, de duur van het bezoek en een garantie van kosten moet bij de aanvraag worden gevoegd en ook rechtstreeks per fax naar de ambassade gestuurd (kopie bij aanvraag meeleveren) kopie ID uitnodiger.
 • er moet toestemming worden verleend door de D.N.E.F.A. (Immigratiedienst) in Luanda (rechtstreeks naar ambassade gefaxt). Een visum wordt pas afgegeven als de ambassade deze toestemming heeft gekregen.
 • inentingsboekje of een kopie van de gele koorts bladzijde van uw vaccinatieboekje
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf
Werkvisum
 • 2 aanvraagformulieren
 • 4 pasfoto’s (kleur)
 • Verklaring Omtrent Gedrag (mag niet ouder zijn dan 6 maanden) U dient er rekening mee te houden dat een dergelijk aanvraag 2 tot 6 weken kan duren.
 • kopie arbeidsovereenkomst van zowel het Angolese als het Nederlandse bedrijf met vermelding van de taakomschrijving/werkzaamheden die de aanvrager gaat uitvoeren, de duur van het contract, en het feit dat de werkgever de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de aanvrager neemt.
 • gezondheidsverklaring, inclusief non-HIV verklaring
 • inentingsboekje of een kopie van de gele koorts bladzijde van uw vaccinatieboekje
 • verklaring de Angolese wet te respecteren
 • let op: de ambassade kan per dag aanvullende eisen stellen, ons advies is om van alle gevraagde documenten een extra kopie mee te nemen.
Bijzonderheden
 • visum moet binnen 60 dagen na datum afgifte gebruikt worden.
 • indien het paspoort eerder nodig is dan voor het vertrek naar Angola, dient het bedrijf een brief met uitleg af te geven.
 • in praktijk blijkt dat de ambassade geen normale visa meer uitgeeft; alles heet “spoed” en moet als zodanig betaald worden. Voorts kijkt men eerst naar de vertrekdatum voordat men een datum voor afgifte afspreekt. Het komt erop neer dat visa pas enkele dagen voor vertrek worden afgegeven, ondanks betaalde spoedpremie. En de kans bestaat altijd dat een visum niet op tijd klaar is, ondanks beloften van de ambassade.