RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Behandeling
 • Duur: 4 tot 5 werkdagen
 • Legalisatie door Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Voor meer informatie over de legalisatieketen zie: Wanneer een legalisatie
Benodigdheden
 • Fotokopie document(en) voor consulaat: 1x
 • Begeleidingsformulier (zie download aanvraagformulier) volledig in te vullen door de persoon die in het document genoemd wordt, directeur/ eigenaar die zelfstandig bevoegd is namens de onderneming waar het om gaat of bij privédoeleinden door de betrokken persoon. Dus niet de notaris of vertaler.
 • Het formulier dient bij vraag 9 twee maal ondertekend te worden (Signature of applicant) Let op: de handtekeningen op het legalisatieformulier moeten EXACT lijken op die van het kopie paspoort. Vraag 8: Agent, niet invullen.
 • Kopie paspoort van de ondertekenaar [hierop mag niets weggelakt worden!]
 • Indien de aanvraag zakelijk is, moet ook het Engelstalig KvK uittreksel van het Nederlandse bedrijf erbij. Indien de aanvrager niet als natuurlijk persoon op het uittreksel staat, moeten er van de BV's uittreksel bij totdat de aanvrager als natuurlijk persoon er op staat.
 • Als een KvK uittreksel gelegaliseerd moet worden, dient u dat als Engelstalig  "papieren gewaarmerkt uittreksel" aan te leveren
 • Indien er meerdere directeuren zijn die gezamenlijk bevoegd zijn dient een ieder voor zich een aanvraagformulier in te vullen.
  of
  Indien er meerdere board-members zijn welke 'jointly authorized' zijn, moet er een Engelstalige Power of Attorney (volmacht) worden bijgevoegd waarin *alle* board members tekenen dat één van hen dat formulier mag ondertekenen (ofwel gemachtigd is om documenten te legaliseren bij het Chinese consulaat) De naam van die ene persoon dient  op het aanvraagformulier ingevuld te worden. Tevens kopie paspoort van alle board members bijvoegen.
 • Bij een Power of Attorney [PoA]/ Letter of Authorization wil de ambassade ook kopie paspoort(en) van diegene(n) die gemachtigd wordt. Wanneer dit een advocaat betreft, dan wil de ambassade tevens een kopie van de licentie van deze advocaat
Bijzonderheden
 • Nederlandse documenten moeten beëdigd vertaald zijn naar het Engels (wordt mee gelegaliseerd)
 • Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat dienen deze “onlosmakelijk” samengevoegd te zijn. D.w.z. ingebonden aanleveren (een nietje met stempel  is niet afdoende!) Alle documenten te binden middels een oogje, plus touwtje met lakzegel. Dit kunnen wij ook voor u doen.
 • China legaliseert uitsluitend originele documenten, dus geen "true copy's" e.a.
 • Er mag geen VIS [Verification Information System] bij de documenten gevoegd worden. Ook mag er op geen enkele manier naar verwezen worden.
 • Documenten waarin een vermelding van geregistreerd partnerschap is opgenomen worden niet geaccepteerd door de ambassade. Omdat geregistreerd partnerschap niet wordt erkend door de Chinese wet.
Legeskosten China _ Legalisatie _ FeesChina _ Legalisatie _ Fees