RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Behandeling
 • Duur: 4 tot 5 werkdagen
 • Legalisatie door Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Legalisatie- Aanvraagformulier volledig in te vullen door de persoon die in het document genoemd wordt, directeur/ eigenaar die zelfstandig bevoegd is namens de onderneming waar het om gaat of bij privédoeleinden door de betrokken persoon. Dus niet de notaris of vertaler.
 • Het formulier dient bij vraag 9 twee maal ondertekend te worden (Signature of applicant)
 • Kopie van het paspoort van de ondertekenaar meesturen.
 • Indien er meerdere directeuren zijn die gezamenlijk bevoegd zijn dient een ieder voor zich een aanvraagformulier in te vullen.
 • Voor meer informatie over de legalisatieketen zie: Wanneer een legalisatie
Bijzonderheden
 • Begeleidingsformulier (zie download aanvraagformulier)
 • Fotokopie voor consulaat: 1x
 • China legaliseert uitsluitend originele documenten, dus geen "true copy's" e.a.
 • Uittreksel KvK moet Engelstalig zijn
 • Nederlandse documenten moeten beëdigd vertaald zijn naar het Engels (wordt mee gelegaliseerd)
 • Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat dienen deze “onlosmakelijk” samengevoegd te zijn. D.w.z. ingebonden aanleveren (een nietje met stempel  is niet afdoende!) Alle documenten te binden middels een oogje, plus touwtje met lakzegel.
 • Indien er meerdere board-members zijn welke 'jointly authorized' zijn, moet er een Engelstalige Power of Attorney (volmacht) worden bijgevoegd waarin *alle* board members tekenen dat één van hen dat formulier mag ondertekenen (ofwel gemachtigd is om documenten te legaliseren bij het Chinese consulaat) De naam van die ene persoon dient  op het aanvraagformulier ingevuld te worden. Tevens kopie paspoort van alle board members bijvoegen.
Legeskosten China _ Legalisatie _ FeesChina _ Legalisatie _ Fees